Language: Polish - English

Historia firmy Valmont Polska

Historia Valmont Polska

Valmont Polska Sp. z o.o powstała w lipcu 1994 roku jako joint venture VALMONT INDUSTRIES INC. (NYSE: VMI) i MOSTOSTAL Siedlce S.A.

W kooperacji w oddziałem VALMONT we Francji i MOSTOSTALEM Siedlce Valmont Polska organizowała sprzedaż stalowych słupów oświetleniowych na rynku polskim.

W roku 1996 udziałowcy zadecydowali o dalszej rozbudowie firmy i budowie zakładu produkcyjnego w Siedlcach.

W roku 1997 zakończono budowę fabryki i zaczęto pełną produkcję kompletnych ocynkowanych słupów oświetleniowych.

Lata 2000-2006 odznaczały się dla firmy Valmont Polska znaczącym wzrostem sprzedaży na rynkach krajowym i eksportowych i kolejnymi inwestycjami w rozwój fabryki. Ponadto, zespół pracowników Valmont nieustannie koncentrował się na poprawie satysfakcji klientów poprzez rozszerzenie oferty produktowej. W tym okresie firma Valmont wprowadziła również system zarządzania produkcją lean aby zwiększyć produktywność i skrócić terminy dostaw.

Obecnie firma Valmont Polska dostarcza doskonałe produkty i usługi w Polsce i w krajach Europy Centralno-Wschodniej oferując globalne doświadczenie i zasoby produkcyjne połączone z wiedzą lokalnych inżynierów i przedstawicieli w danym regionie.


AboutUs2


AboutUS