Language: Polish - English

Valmont akcesoria fundamenty

Fundament / Wkop

Zainstalowanie słupa może być zrealizowane przez posadowenie bezpośrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. słupy wkopywane) 

Alternatywnym rozwiązaniem jest przykręcenie słupa do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu słupy powinny być wyposażone w odpowiednią podstawę.

Valmont oferuje prefabrykowane fundamenty do słupów i masztów oświetleniowych.

Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia i jego przewidywanego obciążenia. Obowiązek prawidłowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na którym będzie posadowiony słup.

Dla ułatwienia wstępnego doboru wymiarów fundamentu lub wkopu w tabelach poniżej podano odpowiednie ich propozycje.


Wymiary fundamentów prefabrykowanych:
Concrete-Foundation-Chart


Wymiary wkopu:
Embedding-Foundation-Chart

Do pobrania:
Karta katalogowa