Language: Polish - English

Valmont stalowe wysięgniki

Stalowe wysięgniki


Valmont oferuje trzy typy wysięgników pod oprawy oświetleniowe.
  • OC
  • OC KC
  • OC KCC
Dobór geometrii wysięgnika według poniższych kodów:
  • S - jedno ramię
  • D - dwa ramiona
  • T - trzy ramiona
  • Q - cztery ramiona
  • R5 - pięć ramion
  • R6 - sześć ramion
Karty katalogowe i dane techniczne wysięgników poniżej.


Parametry standardowych wysięgników:

OC-KC-KCC-SteelBracketsForStreetLuminariesChrt


Dobór geometrii wysięgnika:
OC-KC-KCC-BracketSelectionImage
O   C       S                 2            /        2            /           5
    |           |                  |                      |                         |
 Typ   Ilość ramion    Wysokość (H)  Wysięg (W)   Kąt nachylenia (α)


Note: Po uprzednim wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych istnieje możliwość wykonania wysięgników o innych niż standardowe parametrach.

Do pobrania:
Karta katalogowa
 

| Gwarancja | Certyfikaty  

Produkty uzupełniające:
Stalowe poprzeczki | Akcesoria

OC-KC-KCC-SteelBracketsForStreetLuminariesPic


Typy połaczeń:

Nasadzane

OC-KC-KCC-SlippedJointedImage

Montaż ramienia dzielonego

OC-KC-KCC-TwoPartsArmConnectionImage