Language: Polish - English

Aktualności Valmont Polska

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr VALMONT/POIR 1.1.1/2017/01

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się przez firmę Valmont Polska Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych słupów oświetleniowych do zastosowania w pasie drogowym wraz z demonstracyjną linią technologiczną o podwyższonych parametrach wydajności, niezawodności i eko-efektywności produkcji”.

Załączamy zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr VALMONT/POIR 1.1.1/2017/01
Załącznik 1. Formularz ofertowy VALMONT_POIR 1.1.1_2017_01
Załącznik 2. Umowa warunkowa z podywkonawcą VALMONT_POIR 1.1.1_2016_01

Integralną częścią zapytania ofertowego są oba zamieszone załączniki - wzór oferty oraz wzór umowy warunkowej z podwykonawcą.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Z poważaniem,
Valmont Polska Sp. z o.o.